Cenník

Ak by ste chceli využiť naplno možnosti Bookadla a chceli by ste odosielať klientom SMS správy, je potrebné si najprv zakúpiť niektorý z balíčkov. Takto zakúpené kredity je následne možné použiť na odosielanie správ Vašim klientom, ako napríklad:

  • Automatické SMS notifikácie na blížiaci sa termín rezervácie

  • Narodeninové SMS správy pre Vašich stálych zákazníkov

  • Cielené marketingové SMS správy pre zákazníkov, ktorí v minulosti navštívili Vašu prevádzku

Balík Cena
100 SMS 10 €
500 SMS 45 €
1000 SMS 85 €
2000 SMS 160 €
5000 SMS 380 €

Ceny sú uvedené bez DPH.

Upozornenie: Uvedené ceny pre jednotlivé balíky platia za predpokladu, že väčsina (viac než 50%) SMS správ je odoslaných na čísla slovenských operátorov. V prípade, že plánujete odosielať správy najmä zahraničným klientom, kontaktujte našich predajcov, ktorí Vám vytvoria cenovú ponuku na mieru.

Začnite s Bookadlom

Chcete zlepšiť svoje podnikanie? Napíšte nám